Tych dla których nauka jest niepodważlnym sacrum, odsyłamy do książki: "Kruchy dom duszy" - Jürgena Thorwalda. Wszystko jest naukowe do momentu zmiany paradygmatu. My w Instytucie bardziej traktujemy naukę, badania i odkrycia jako elementy porządkujące pewne zagadnienia, niż jako prawdę objawioną i nieomylną. Wszystko się zmienia

Jako pierwsze wrzucamy badania które są kluczowe dla procesów zmiany i edukacji. Jednak aby je rozumieć potrzeba rozpartywać ich wynik w dużo szerszym kontekście i w powiązaniu z innymi badaniami. zapraszamy do lektury:
Image

KONTAKT

Instytut Kognitywistyki I Rozwoju Integralnego

e-mail: coach@arturwlodarczyk.com

tel. + 48 609 345 310
Image
Image
Image
Image
Image
Image