Image

SOUL - LIFE - BUSINESS - SPORT

wersja hybrydowa
Image

Cena Twoich Nowych kompetecji

9.990/ Brutto

Coach IKIRI ®

Kurs tworzony przez praktyków
 • W ramach szkoły coachingu, uczestnik otrzyma nie publikowane jeszcze materiały w postaci skryptów i książek.
 • Ponad 50 narzędzi podzielonych i poukładanych w logiczny koncept, z których większość przećwiczy podczas kursu.
 • Zbuduje własny warsztat pracy coacha i pozna metody doboru i tworzenia narzędzi coachingowych.
 • Posiądzie praktyczną umiejętność projektowania i prowadzenia procesów coachingowych 
 • Uzyska wskazówki i pozna koncepcje, z punktu widzenia praktyków, czyli po co warto sięgać w pracy z klientem, a co jest stratą czasu.
 • Uzyska wiedzę dotyczącą procesów edukacji i zmiany popartą badaniami, odkryciami naukowymi i tysiącami godzin praktyki.
Zastrzegamy prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania odpowiedniej grupy uczestników.
Oczekiwania jakie płyną z rozwoju przedsiębiorstw 4.0 pociągają za sobą konieczność zmiany w procesach edukacyjnych. Ostatni rok i covid -19 przyspieszyły min. cyfryzację i zmieniły formy edukacyjne.

Jednak z drugiej strony ostatnie lata badań nad mózgiem i procesami uczenia pokazują nam że kierunek powinien być inny niż ten jaki wymusza na nas obecna sytuacja. Jak więc się zmieniać i rozwijać uczymy wykorzysyjąc podejście Integralno - kognitywne, a właściwie neurokognitywne i najnowsze badania.

chcesz wiedzieć więcej?

+48 609 345 310
Image

Szkoła Coachingu Integralnego IKIRI ®

Instytut Kognitywistyki I Rozwoju Integralnego IKIRI, jako pierwszy w Polsce wprowadza Szkołę Coachingu Integralnego opartą na praktyce, badaniach i odkryciach naukowych.

Instytut Kognitywistyki I Rozwoju Integralnego IKIRI, jako pierwszy w Polsce wprowadza Szkołę Coachingu Integralnego opartą na praktyce, badaniach i odkryciach naukowych.

Podstawowe informacje o Szkole Coachingu Integralnego IKIRI ®

Jako jedyni sięgamy po wiedzę lauretów nagrody Nobla min. w dziedzinie neurobiologii i tworzymy narzędzia które pokazują że neuroplastyczność nie jest tylko pustym frazesem o którym się mówi w neurodyaktyce / neuroedukacji.

Jestesmy szkołą przyszłości, mamy własne modele pracy oparte min. na Asocjacjach Przestrzennych® i Ustawieniach Temporalnych® czy OCDC® które są naszymi autorskimi modelami pracy.


Sięgamy po kognitywistykę i nooetykę jako nauki podchodzącące do rozwoju człowieka w sposób holistyczny, wielowymiarowy i integralny. Coach IKIRI jest synonimem skuteczności w wielu obszarach (Biznesowym-Business/Executive, Życiowym - Life czy Duchowym - Soul), co pokazuje nasza praktyka i zrealizowane projekty. 

Cały proces zorganizowany jest w formie TRENINGU KOGNITYWNEGO co skutkuje rozwinięciem funkcji poznawczych wśród uczestników szkolenia. 
Instytut Kognitywistyki I Rozwoju Integralnego IKIRI, jako pierwszy w Polsce wprowadza Szkołę Coachingu Integralnego opartą na praktyce, badaniach i odkryciach naukowych.

POZIOM 1 | 4 dni

Image

Wybór ścieżki rozwoju rozpoczyna się od modeli podstawowych

W trakcie szkoły pracujemy wieloma metodami, rozpoczynamy od wieloaspektowej wiedzy podstawowej, następnie [przechodimy do struktur lingwistycznych i Asocjacji Przestrzennych®
. Kolejnym krokiem jest wejście na poszczególne ścieżki wiedzy technicznej i tak w ścieżce Ustawienia Temporalne®:

 • wchodzimy w podstawowe modele lini czasu, i po ich opanowaniu przechodzimy do
 • struktur profesjonalnych, czyli np. modeli dylematów i ich rozwiniecia, modeli scenariuszowych, czy reverse KID
 • aby finalnie wejść w  narzędzia mistrzowskie i ich modyfikacje.
Podobnie na ścieżce Extended Spiral dynamics®, OCDC®, czy pozostałych,...

WARTO WIEDZIEĆ !!!

Hipokamp skonstruowany jest tak aby zmiany zachodziły w nim łatwo i szybko. Synteza białek nastękuje od jednej do kilku godzin po uczeniu się. Stąd tak istotna jest rola ZADAŃ DOMOWYCH które wspierają proces konsolidacji śladu pamięciowego (ENGRAM).

01 | COACH CZYLI KTO?

W Polsce i nie tylko zawód coacha bywa często źle rozumiany i mylony z innymi rodzajami oddziaływań edukacyjnych czy pewnymi rodzajami terapii. Wyjaśnienie kluczowych kwestii jak definicje, zakres na samym początku zarówno przygody z coachingiem czy pracy z klientem moze rozwiązać  wiele nieporozumień. 
 • Czy każdy może zostać coachem?
 • Proces stawania się coachem! Ile zarabia coach?
 • Czym jest coaching? - definicje i fikcje.
 • COACHING  - jedno narzędzie wiele etykiet
 • Zakres i rodzaje odddziaływań edukacyjnych
 • SI w coachingu, szansa czy zagrożenie?
 • Organizacje coachingowe w Polsce i na świecie
 • Certyfikacja, akredytacja czy warto?
 • Kontraktowanie sesji z klientem - kod etyczny, zasady współpracy, raport
 • ĆWICZENIE - kontraktowanie procesu
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe? czym jest i po co?

02 | ASOCJACJE PRZESTRZENNE®

Asocjacje Przestrzenne® będą nam towarzyszyć przez cały kurs, i przez ich pryzmat pokazywać będziemy zmianę w ujęciu kognitywnym. Rozprawimy się również z mitami dotyczącymi zmiany.
 • Asocjacje Przestrzenne®
 • Neurobiologiczne aspekty zmiany
 • Proces Coachingowy
 • Periodyzacja i cyklizacja w coachingu
 • Założenia zadań domowych jako elementu utrwalania zmiany.
 • Skuteczność procesu
 • Jak pracować? face 2 face vs. online
 • Praca online, moda czy konieczność?
 • Efektywność i pułapki pracy online
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe

03 | ASPEKTY ZMIANY

Chcąc zrozumieć procesy edukacyjne i procesy zmiany konieczne jest aby sięgnąć do psychologii, socjologii, IT/SI, Lingwistyki, filozofii a także, a może przede wszystkim do neuronauk.
 • Asocjacje Przestrzenne® II
 • Neurobiologiczne aspekty zmiany II
 • Automatyzmy, nawyki, algorytmy, wzorce, mapy ... 
 • Okresy sensytywne i krytyczne,  co znich wynika?
 • Neuroplastyczność mózgu - czyli jak się zmieniać / FAKTY i MITY
 • Neuroplastycznosć strukturalna, RODZAJE i jak z niej kotrzystać
 • Neuroplastyczność funkcjonalna, RODZAJE i jak z nią pracować 
 • Mechanizmy obronne
 • Mizoneizm i postawy wobec zmiany
 • Model 4F / FP
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe

04 | DOBÓR NARZĘDZI

Moduł w ramach którego zrobimy przegląd około 100 narzędzi Coachingowych, omówimy ich źródła, zastosowanie i skuteczność i zbudujemy warsztat pracy coacha.
 • Pytania w coachingu jako element struktur lingwistycznych
 • Metody Martycowe
 • Techniki i narzędzia lini czasu
 • Modele Piramidowe
 • Modele warstwowe
 • Diagramy Venna, kołowe i zegarowe
 • Modele kreatywne
 • Modele sorterowe
 • Modele projektowe
 • Inne narzędzia
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe 

POZIOM 2 | 4 dni

Image
Źródłem coachingu jest sport, i to tam dostrzeżono skuteczność metody po raz pierwszy i przeniesiono ją na grunt życiowy, biznesowy i wszelkie inne pokrewne. Coaching oznacza trening czyli powtarzanie nowych wzorców zachowań aby zastąpić nimi stare nieskuteczne lub przeciwskuteczne nawyki.

Oczywiście proces Coachingowy ewoluował i obecnie wspierany jest przez szereg dziedzin, metod i narzędzi.

PERIODYZACJA I CYKLIZACJA W COACHINGU

Jedank jak pokazują najnowsze badania nad mózgiem, w okresie pierwszych 4 tygodni niezwykle istotna jest dynamiczna praca i powtarzanie wyuczonych wzorców.

WARTO WIEDZIEĆ !!!

Neurogeneza
W dorosłym mózgu powstaje codziennie około 700 neuronów, proces ten nazywany jest NEUROGENEZĄ i u dorosłego człowieka występuje wyłącznie w HIPOKAMPIE. Nowe neurony powstające w zakrecie zębatym Hipokampu łatwo wbudowują się w istniejące obwody neuronalne. A po około 4 tygodniach 60% z nich może utworzyć Synapsy.
Neuroplastyczność
Neuroplastyczność możemy podzielić na dwa główne rodzaje funkcjonalną i strukturalną. Każda z tych dwóch grup ma jeszcze swoje podtypy. Aby skutecznie projektować i prowadzić procesy edukacyjne, procesy zmiany czy terapie powinnismy zrozumieć rodzaje neuroplastyczności gdyż - pomaga nam to w doborze określonych narzędzi.

5 | CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU

Środowisko i jego elementy wpływają na życie człowieka w ogromny sposób i to już na poziomie ekspresji genów dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić do programu szkoły Ustawienia Temporalne® 

 • Ustawienia Temporalne®
 • Techniki i narzędzia lini czasu
 • Rozwinięte modele lini czasu i praktyczne zastosowanie w Business Coachingu
 • Model Reverse KID
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe

6 | MODELE MATRYCOWE

 • Asocjacje Przestrzenne® III
 • Wybór modeli matrycowych
 • Zmysły
 • Pole obserwacji sygnałów somato-sensorycznych
 • Proces Coachingowy - kluczowe struktury zmiany
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe

7 | MODELE PIRAMIDOWE

 • Modele Piramidowe i warstwowe
 • Wybór modeli 
 • Łączenie modeli i przejścia 
 • Przekonania jako wzorce myślowe - wprowadzenie do metod Pracy
 • Extended Spiral dynamics®
 • Głębia pracy coachingowej
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe
 • Case Study - nie wyglądasz jak Coach czyli tożsamość i wizerunek

8 | MODELE KOŁOWE

 • Modele Zegarowe
 • Wybór modeli 
 • Modele Kołowe
 • Szczęście czy dobrostan? 
 • Diagramy Venna
 • ĆWICZENIE SPP i IKIRI GAME
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe
 • Case Study - dlaczego to co oferujesz jest takie dobre

POZIOM 3 | 4 dni

Image

WARTO WIEDZIEĆ !!!

4 tygodnie
Minimalana długość procesu coachningowego w naszym podejściu to 4 tygodnie i minimum 4 sesje. Ilość sesji warunkowana jest procesami neurogenezy i synaptogenezy w mózgu dorosłego człowieka dotyczy zarówno procesów uczenia jak i zmiany.

9 | MODELE KREATYWNE

 • Ustawienia Temporalne®
 • Techniki i narzędzia lini czasu
 • Rozwinięte modele lini czasu i praktyczne zastosowanie w Business Coachingu
 • Model Reverse KID
 • ĆWICZENIE
 • Praca w grupach
 • Zadanie Domowe
 • Case Study 

10 | MODELE PROJEKTOWE

Moduły Narzędziowe zbudowane są z części teoretycznej i części praktycznej. W trakcie kursu prezentujemy wiele modeli dostępnych na rynku, zachęcamy do testowania, praktykowania podczas wzajemnych sesji w coachingu partnerskim które są zwieńczeniem dnia.

11 | METODY TRANSOWE

Metody transowe maja solidną podbudowę naukową, często wykorzystywane min. w coachingu sportowym, life czy soul coachingu pozwalają ominąć istniejące wzorce i mechanizm "Novelity detektora"  i zbudować rywalizujący wzorzec.

12 | OCDC®

OCDC® Open / Close Doors Concept sięga do modeli psychologii integralnej i skutecznie przekłada je zarówno na procesy coachingowe jak i terapeutyczne.

Egzamin praktyczny

Image

Zwieńczeniem szkoły Coachingu jest certyfikacja

Szkoła coachingu Integralnego to ponad 200 godzin szkoleniowych zakończonych egzaminem w formie:

 • testu wyboru wielokrotnego
 • Egzaminu praktycznego w formie sesji z klientem
 • i analizy sesji indywidualnych
 • zaliczeniem 20 modeli podstawowych
Image

KONTAKT

Instytut Kognitywistyki I Rozwoju Integralnego

e-mail: coach@arturwlodarczyk.com

tel. + 48 609 345 310
Image
Image
Image
Image
Image
Image